Microsoft Hololens & Skype

Prema informacijama s zvanične stranice Microsoft, svoj Hololens možete već sada naručiti, uz preporučenu cijenu od 3.000USD (ovo se odnosi na Hololens Development Edition). Detalji oko naručivanja mogu se pročitati na:

https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us

Ono što je najinteresantnije jeste da će Hololens imati svoj add-on za Skype, koji će imati veoma dosta funkcija, te fokus na edukaciju i praksu. Potupna lista opcija nije još objavljena, ali prema videu (dole), jasno možemo vidjeti da će sve mogućnosti Skype biti uključene u Hololens.

Uvjeren sam da je ovo prva faza VR iz Microsoft i da će sve nove verzije Hololens donjeti, ne samo više mogućnosti, već i jednostavnije korištenje istog, kao i veću dostupnost.

https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us/apps#skype

Advertisements